Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach: doradztwie, koncepcjach, projektach budowlanych i wykonawczych oraz dokumentacjach warsztatowych. Podejmiemy się wykonania każdego zadania inżynierskiego, niezależnie od stopnia jego skomplikowania.

Wykonujemy projekty indywidualne wszelkich budynków czy obiektów budowlanych, jak również inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne, dokumentacje zamienne oraz powykonawcze.

Nasza oferta skierowana jest do inwestorów, architektów jak i innych firm z branży budowlanej.

Prowadzimy prace w zakresie projektowania wszelkich obiektów specjalizując się zwłaszcza w:


1. Budynkach:

  • mieszkalnych,
  • użyteczności publicznej,
  • obiektach handlowych,
  • magazynowych oraz usługowych.

2. Obiektach sportowych i rekreacyjnych

3. Obiektach przemysłowych

Prowadzimy prace zarówno przy obiektach nowoprojektowanych jak i remontach, adaptacjach i rozbudowach.